Metalogos' Editorial Commitees

 

38th Issue Editorial Committee
Editorial Commitee: Fany Triantafillou, Dimitris Mouzas, Dimitris Filokostas,
Gianna Karanikolaou, Ilektra Bethymouti
Collaborators: K. Maki, A. Petridou, L. Simiakou, D. Triantafillou,N. Sountoulidou, E. Tsontou, T. Zarzoula, M. Boubaratzoglou, A. Michailidis, N. Anestis

 

Total re-construction of Metalogos - 37th Issue Editorial Committee
Gianna Karanikolaou, Dimitris Mouzas, Ilektra Bethymouti, Dimitris Filokostas,
Fany Triantafillou, (President of SANG: Virginia Ioannidou)

 

36th Issue Editorial Committee
Editorial Commitee: Fany Triantafillou, Dimitris Mouzas, Dimitris Filokostas, Kelly Patrikou,
Gianna Karanikolaou, Stayros Karpouhtsis, Nikos Anestis
Collaborators: E. Avdi, V. Zamaria, N. Panidou, A. Pavlopoulou, D. Pouliopoulou, H. Rousakis,
Dimitris Triantafillou, Ioanna Haita, M. Boubaratzoglou

 

35th Issue Editorial Committee
Editorial Commitee: Fany Triantafillou, Dimitris Mouzas, Dimitris Filokostas, Kelly Patrikou,
Gianna Karanikolaou, Kalypso Totti, Stayros Karpouhtsis, Nikos Anestis
Collaborators: Ioanna Haita, D. Gretskou, Maria Mihou, M. Pantelaki, L. Simiakou, Dimitris Triantafillou,
E. Tsontou, M. Boubaratzoglou

 

34th Issue Editorial Committee
Editorial Commitee: Fany Triantafillou, Dimitris Mouzas, Dimitris Filokostas, Ioanna Haita,
Kelly Patrikou, Gianna Karanikolaou, Kalypso Totti, Stayros Karpouhtsis, Nikos Anestis
Collaborators: Evgenia Kontosthenous, Sonia Momferatou, Katerina Meletziadou, Maria Mihou,
Vana Nikolopoulou, Anastasia Panidou, Eleni Tsatsana, Athina Tsakalidou, Maria Patinaki, Dimitris Triantafillou

 

33th Issue Editorial Committee
Fany Triantafillou, Dimitris Mouzas, Sofia Katerinaki,
Ioanna Haita, Kelly Patrikou, Stayros Karpouhtsis, Nikos Anestis
Collaborators: Lambrini Grigoriou, Eleni Tsatsana, Dimitris Triantafillou

 

32nd Issue Editorial Committee
Fany Triantafillou, Dimitris Mouzas, Sofia Katerinaki, Ioanna Haita,
Eleni Xanthopoulou, Elena Karkazi, Nikos Anestis
Collaborators: Lambrini Grigoriou, Eleni Tsatsana, Dimitris Triantafillou

 

31st Issue Editorial Committee
Fany Triantafillou, Dimitris Mouzas, Sofia Katerinaki, Ioanna Haita,
Eleni Xanthopoulou, Elena Karkazi, Nikos Anestis
Collaborators: Lambrini Grigoriou, Eleni Tsatsana, Dimitris Triantafillou

 

30th Issue Editorial Committee
30th Issue Honorary Editor: Elspeth McAdam
Editorial Commitee: Fany Triantafillou, Dimitris Mouzas, Krystallia Leontiadou,
Eleni Xanthopoulou, Nikos Anestis
Collaborators: Sofia Katerinaki, Ioanna Haita, Lambrini Grigoriou,
Eleni Tsatsana, Dimitris Triantafillou

 

29th Issue Editorial Commitee
Fany Triantafillou, Dimitris Mouzas, Krystallia Leontiadou, Eleni Xanthopoulou, Nikos Anestis
Collaborators: Sofia Katerinaki, Ioanna Haita, Lambrini Grigoriou, Eleni Tsatsana, Dimitris Triantafillou

 

28th Issue Editorial Commitee
Chara Gournari, Krystallia Leontiadou, Dimitris Mouzas, Kelly Patrikou,
Eleni Xanthopoulou, Fany Triantafillou

 

27th Issue Editorial Commitee
Chara Gournari, Krystallia Leontiadou, Dimitris Mouzas, Kelly Patrikou,
Eleni Xanthopoulou, Fany Triantafillou

 

26th Issue Editorial Commitee
Dimitris Basoglou, Kaiti Damaskinidou, Chara Gournari, Anastasia Kyriakidou,
Krystallia Leontiadou, Efrossini Moureli, Kelly Patrikou, Fany Triantafillou, Sofia Chatzigeleki

 

25th Issue Editorial Commitee
Dimitris Basoglou, Kaiti Damaskinidou, Chara Gournari, Anastasia Kyriakidou,
Krystallia Leontiadou, Efrossini Moureli, Kelly Patrikou, Fany Triantafillou, Sofia Chatzigeleki

 

24th Issue Editorial Commitee
Efi Agathangelidou, Dimitris Basoglou, Kaiti Damaskinidou, Anastasia Kyriakidou,
Efrossini Moureli, Fany Triantafillou, Sofia Chatzigeleki

 

Metalogos on the Internet - 23rd Issue Editorial Commitee
Efi Agathangelidou, Dimitris Basoglou, Kaiti Damaskinidou, Anastasia Kyriakidou,
Efrossini Moureli, Fany Triantafillou, Sofia Chatzigeleki, President of SANG

 

22nd Issue Editorial Commitee
Efi Agathangelidou, Kaiti Damaskinidou, Efrossini Moureli, Dimitris Basoglou,
Fany Triantafillou, Maria Fortotira, Sofia Chatzigeleki

 

21st Issue Editorial Commitee
Efi Agathangelidou, Kaiti Damaskinidou, Efrossini Moureli, Dimitris Basoglou,
Fany Triantafillou, Maria Fortotira, Sofia Chatzigeleki

 

20th Issue Editorial Commitee
Efi Agathangelidou, Kaiti Damaskinidou, Efrossini Moureli, Dimitris Basoglou,
Kelli Patrikou, Fany Triantafillou

 

19th Issue Editorial Commitee
Efi Agathangelidou, Kaiti Damaskinidou, Efrossini Moureli, Dimitris Basoglou,
Kelli Patrikou, Fany Triantafillou

 

18th Issue Editorial Commitee
Efi Agathangelidou, Kaiti Damaskinidou, , Efrossini Moureli, Dimitris Basoglou,
Kelli Patrikou, Fany Triantafillou

 

17th Issue Editorial Commitee
Efi Agathangelidou, Kaiti Damaskinidou, , Efrossini Moureli, Dimitris Basoglou,
Kelli Patrikou, Fany Triantafillou

 

16th Issue Editorial Commitee
Efi Agathangelidou, Kaiti Damaskinidou, , Efrossini Moureli, Dimitris Basoglou,
Kelli Patrikou, Fany Triantafillou

 

15th Issue Editorial Commitee
Stavros Gougouskidis, Natassa Damaskou, Anna Emmanouilidou, Tasos Zisis,
Efrossini Moureli, Dimitris Basoglou, Fany Triantafillou

 

14th Issue Editorial Commitee
Stavros Gougouskidis, Natassa Damaskou, Anna Emmanouilidou, Tasos Zisis,
Efrossini Moureli, Dimitris Basoglou, Fany Triantafillou

 

13th Issue Editorial Commitee
Stavros Gougouskidis, Efrossini Moureli, Dimitris Basoglou, Fany Triantafillou

 

12th Issue Editorial Commitee
Apostolos Ververidis, Efrossini Moureli, Dimitris Basoglou, Fany Triantafillou,
Eleftheria Tseliou, Giorgos Psaropoulos

 

11th Issue Editorial Commitee
Apostolos Ververidis, Efrossini Moureli, Dimitris Basoglou, Fany Triantafillou,
Eleftheria Tseliou, Giorgos Psaropoulos

 

10th Issue Editorial Commitee
Apostolos Ververidis, Efrossini Moureli, Dimitris Basoglou, Fany Triantafillou,
Eleftheria Tseliou, Giorgos Psaropoulos

 

9th Issue Editorial Commitee
Apostolos Ververidis, Nineta Godi, Efrossini Moureli, Dimitris Basoglou, Andreas Tsafos,
Eleftheria Tseliou, Giorgos Psaropoulos

 

8th Issue Editorial Commitee
Nineta Godi, Virginia Ioannidou, Efrossini Moureli, Dimitris Basoglou,
Fany Triantafillou, Eleftheria Tseliou

 

7th Issue Editorial Commitee
Nineta Godi, Tasos Zisis, Virginia Ioannidou, Efrossini Moureli, Dimitris Basoglou,
Fany Triantafillou, Eleftheria Tseliou

 

6th Issue Editorial Commitee
Nineta Godi, Tasos Zisis, Virginia Ioannidou, Efrossini Moureli, Dimitris Basoglou,
Fany Triantafillou, Eleftheria Tseliou

 

5th Issue Editorial Commitee
Nineta Godi, Tasos Zisis, Virginia Ioannidou, Efrossini Moureli, Dimitris Basoglou,
Fany Triantafillou, Eleftheria Tseliou

 

4th Issue Editorial Commitee
Tasos Zisis, Virginia Ioannidou, Violeta Kaftantzi-Hasta, Efrossini Moureli,
Katerina Papaminou, Theodoros Sfikas, Fany Triantafillou, Eleftheria Tseliou,
Alexandra Tsoukatou, Sofia Chatzigeleki

 

3rd Issue Editorial Committee
Tasos Zisis, Virginia Ioannidou, Violeta Kaftantzi-Hasta, Efrossini Moureli,
Katerina Papaminou, Theodoros Sfikas, Fany Triantafillou, Alexandra Tsoukatou, Sofia Chatzigeleki

 

2nd Issue Editorial Committee
Tasos Zisis, Virginia Ioannidou, Violeta Kaftantzi-Hasta, Efrossini Moureli,
Katerina Papaminou, Theodoros Sfikas, Fany Triantafillou, Alexandra Tsoukatou, Sofia Chatzigeleki

 

Establishment of Metalogos - 1st Issue Editorial Committee
Tasos Zisis, Virginia Ioannidou, Violeta Kaftantzi-Hasta, President of SANG: Efrossini Moureli,
Katerina Papaminou, Theodoros Sfikas, Fany Triantafillou, Alexandra Tsoukatou, Sofia Chatzigeleki