Τεύχος 6

Δεκέμβριος 2004


Σχόλιο της Συντακτικής Επιτροπής του Τεύχους 6


 1. Η Κατασκευή του Φαινομένου της Τοξικομανίας μεταξύ Κοινωνιοπαθολογίας και Ψυχοπαθολογίας
  Θ. Σφήκας
  Κείμενο

 2. Μονάδα Εφήβων ΑΤΡΑΠΟΣ. Μια Συστημική Πρόταση στη Θεραπεία των Εξαρτήσεων
  Η. Γκότσης
  Κείμενο

 3. Ένα Ποίημα
  Ν. Γαζέπης
  Κείμενο

 4. Μια Οικογένεια... δύο Περιγραφές
  Δ. Μπάσογλου, Ι. Σαββίδου, Σ. Χατζηγελέκη
  Κείμενο

 5. Έξι Πρόσωπα Ζητούν Συγγραφέα: Μια Κονστρουκτιβιστική Οπτική
  S. Johnson
  Κείμενο

 6. Σαν "απάντηση" στο άρθρο του Scott Johnson Τριανταφύλλου
  Φ. Τριανταφύλλου
  Κείμενο

 7. Τα Ανθρώπινα Συστήματα ως Γλωσσικά Συστήματα
  H. Anderson, H. Goolishian
  Κείμενο

 8. Το Χρέος μας στον Derrida, The Guardian
  Φ. Τριανταφύλλου
  Κείμενο

 9. Εντυπώσεις... από το πρόσφατο Συνέδριο της EFTA στο Βερολίνο
  Κ. Πατρίκου
  Κείμενο

 10. Βιβλιοκριτική: Με γόμα και καθρέφτη, Εννιά ιστορίες συστημικής ψυχοθεραπείας, Χ. Κατάκη, Α. Ανδρουτσοπούλου
  Ε. Μουρελή
  Κείμενο

 11. Βιβλιοκριτική: Η φιλοσοφία ως συστημική θεωρία, Θ. Γεωργίου
  Ε. Μουρελή
  Κείμενο

 

 

Keywords: Θ. Σφήκας, Κατασκευή, Τοξικομανία, Κοινωνιοπαθολογία, Ψυχαπαθολογία, Η. Γκότσης, ΑΤΡΑΠΟΣ, Συστημική, Εξαρτήσεις, Ν. Γαζέπη, Ποίημα, Δ. Μπάσογλου, Ι. Σαββίδου, Σ. Χατζηγελέκη, Οικογένεια, Περιγραφές, Scott Johnson, Έξ-Πρόσωπα-Ζητούν-Συγγραφέα, Κονστρουκτιβιστική, Οπτική, Φ. Τριανταφύλλου, απάντηση, άρθρο, Scott Johnson, H. Anderson, H. A. Goolishian, Ανθρώπινα, Συστήματα, Γλωσσικά Συστήματα, Χρέος, Derrida, The Guardian, Κ. Πατρίκου – Εντυπώσεις, Συνέδριο, EFTA, Βερολίνο, Ε. Μουρελή, Βιβλιοκριτική, Χ. Κατάκη, Α. Ανδρουτσοπούλου, ‘Με γόμα και καθρέφτη, εννιά ιστορίες συστημικής ψυχοθεραπείας’, Θ. Γεωργίου, ‘Η φιλοσοφία ως συστημική θεωρία’