Τεύχος 4

Δεκέμβριος 2003


Σχόλιο της Συντακτικής Επιτροπής του Τεύχους 4


 1. Η Ποίηση μιας Ζωής
  Β. Καφταντζή-Χαστά, L. Hoffman
  Κείμενο

 2. Είναι Πραγματικά Αλήθεια; Σημειώσεις σχετικά με το Είδος, το Πρότυπο και τον Κανόνα στις Αφηγηματικές Κατασκευές
  Τ. Ζήσης
  Κείμενο

 3. Η Θεραπεία ως Συμβόλαιο μεταξύ Ακραίων Θέσεων: Η Περίπτωση του Τζον
  G. Cecchin, J. Lane, W. Ray
  Κείμενο

 4. Η Οικογενειακή Θεραπεία της Ψύχωσης ως Διαδικασία Αναγνώρισης
  J. L. Linares
  Κείμενο

 5. Ζήτημα "Διπλής" ή "Άλλης" Περιγραφής;
  Φ. Τριανταφύλλου
  Κείμενο

 6. Η Διεργασία της Ομάδας δια μέσου της Πολιτισμικής Αλλαγής
  Μ. Πολέμη-Τοδούλου, Γ. και Β. Βασιλείου
  Κείμενο

 7. Ποίημα
  E. Fried
  Κείμενο

 8. Βιβλιοκριτική: Το οδοιπορικό του εαυτού στο χώρο της εργασίας, Ι. Τσιβάκου
  Ε. Μουρελή
  Κείμενο

 9. Βιβλιοκριτική: Αν μ’ αγαπάς μη μ’ αγαπάς, M. Elkaim
  Τ. Ζήσης
  Κείμενο

 10. Αφορισμοί
  Α. Τσάφος
  Κείμενο

 

 

Keywords:Β. Καφταντζή-Χαστά, Αφιέρωμα, L. Hoffman, G. Bateson, Γ. Καφταντζής, Τ. Ζήσης, Είδος, Πρότυπο, Κανόνας, Αφηγηματικές, Κατασκευές, G. Cecchin, G. Lane, W. Ray, Θεραπεία, Συμβόλαιο, Ακραίες, Θέσεις, Τζον, L. Linares, Οικογενειακή Θεραπεία, Ψύχωση, Διαδικασία, Αναγνώριση, Φ. Τριανταφύλλου, Διπλή, Περιγραφή, Εξωτερίκευση, Πρόβλημα, M. White, Μ. Πολέμη-Τοδούλου, Β. Βασιλείου, Γ. Βασιλείου, Διεργασία, Ομάδα Πολιτισμική Αλλαγή, E. Fried, Ποίημα, Ε. Μουρελή, Βιβλιοκριτική, Ιωάννα Τσιβάκου, ‘Το οδοιπορικό του εαυτού στον χώρο της εργασίας’, Τ. Ζήσης, Βιβλιοκριτική, Mony Elkaim, ‘Αν μ’ αγαπάς, μη μ’ αγαπάς’, Α. Τσάφος, Αφορισμοί