Τεύχος 31

Ιούνιος 2017


English

(Ένα λίγο διαφορετικό) Σχόλιο Συντακτικής Επιτροπής του Τεύχους 31


Μερικές Συστημικές Σκέψεις για Βίαια Κοινωνικά Πλαίσια

 1. Ο Ξένος
  Φ. Τριανταφύλλου
  Video

 2. Μια Πλουραλιστική Συστημική Προσέγγιση στις Διαπολιτισμικές Θεραπείες
  C. Edelstein
  Video

 3. Δουλεύοντας με πρόσφυγες και μετανάστες – τεχνολογικά ή συνεργικά;
  Ρ. Παπαδόπουλος
  Video

 4. Αναζητώντας ένα σπίτι - Μια εξερεύνηση της έννοιας της φιλοξενίας του Jacques Derrida στις πρακτικές της οικογενειακής θεραπείας με τους πρόσφυγες
  L. Haene & P. Rober
  Κείμενο

 5. Ενθαρρύνοντας τη δυναμική προσαρμοστικότητα σε κοινότητες μέσω της δημιουργίας σχέσεων, ενίσχυσης της αυτο-εκτίμησης & των μελλοντικών δυνατοτήτων
  E. McAdam
  Video

 6. Δουλεύοντας με Ασυνόδευτα Παιδιά που Αναζητούν Άσυλο: από τον εκτοπισμό στον εν-τοπισμό του τι μπορεί να υπάρξει
  A. Draper
  Κείμενο

 7. Ιστορίες για τον ύπνο και για τα πράγματα που κάνουν μια διαφορά από ασυνόδευτα παιδιά που ζητούν άσυλο
  A. Draper
  Video

 8. Ψυχιατρικές Διαγνώσεις: Πλεονεκτήματα και Κίνδυνοι για τη Θεραπεία και την Καθημερινή Ζωή
  J. Wilson
  Κείμενο

 9. Ο Ωκεανός στα Κύματα: Ενότητα στη Διαφορετικότητα και οι επιπτώσεις μιας Προσέγγισης της Πέμπτης Επαρχίας σε πολύπλοκα συστήματα
  I. McCarthy
  Κείμενο

 10. Βοηθώντας κακοποιημένους γονείς μέσα από τη μη-βίαια αντίσταση
  H. Omer
  Κείμενο

 11. Οι «θεραπευόμενοι δεύτερης γενιάς»: κλινικές παρατηρήσεις σε συστημικό πλαίσιο
  Ε. Μπαρμπαλιού
  Κείμενο

 12.  

 


Μετάλογος και Βιβλία

 1. Sistemica. Φωνές και μονοπάτια στην πολυπλοκότητα - SISTEMICA-3
  U. Telfener, L. Casadio
  Video

 2.  

 


Ημερίδα του Μεταλόγου

 1. Εντυπώσεις από την Ημερίδα του Μεταλόγου
  Φ. Τριανταφύλλου
  Video

 2.  

 


Βιβλιοπαρουσίαση

 1. Systemic Therapy as Transformative Practice των Imelda McCarthy & Gail Simon
  Δ. Μουζάς
  Κείμενο

 2. Ήρεμη Δύναμη, ένα Νέο Μοντέλο Εξουσίας για την Οικογένεια, το Σχολείο και την Κοινότητα του Haim Omer
  Δ. Φιλοκώστας
  Κείμενο

 3. Προσανατολισμένη στα Αποθέματα Ομαδική Εργασία: Μία Συστημική Προσέγγιση στην Εποπτεία μεταξύ Συναδέλφων του J. Herwig-Lempp
  Ι. Χάιτα
  Κείμενο

 4.  

 


Μετάλογος και Τέχνη

 1. μ _otherpoem: μόνο λόγος [Σταθερότητα: Το Τραπέζι, Το Δένδρο]
  Β. Αμανατίδης
  Video

 2.  

 


Blog

 1. Υποθέτοντας πως θα θέλαμε οι ομαδικές συναντήσεις μας να είναι πιο διασκεδαστικές…
  J. Herwig-Lempp
  Κείμενο

 2. Εντυπώσεις από το 3ο Διεθνές Συνέδριο Διαλογικών και Συνεργατικών Πρακτικών
  Α. Βάγια, Γ. Πολυμέρου, Ε. Στεργίου, Α. Τελιούσης, Δ. Χριστοφορίδου
  Κείμενο

 3.