Τεύχος 3

Ιούνιος 2003


Σχόλιο της Συντακτικής Επιτροπής του Τεύχους 3


 1. Οικογενειακή Θεραπεία. Προς τα Πού;
  H. Stierlin
  Κείμενο

 2. Αυτοποίηση και Άλλες Ιστορίες Βιολογίας και Αγάπης
  Ε. Μουρελή
  Κείμενο

 3. Όταν ο Χρόνος Σταματά. Άτομο και Οικογένεια με Ψυχογενή Ανορεξία
  L. Onnis
  Κείμενο

 4. "Ποιός Μιλάει Τώρα;" Η Αναγνώριση των Εσωτερικών μας Φωνών και η Θεραπευτική Πρόσκληση σε Διάλογο
  Α. Ανδρουτσοπούλου
  Κείμενο

 5. Κυκλική Ερωτηματοθεσία και Έρευνα Δράσης. Η Συνάντηση δύο Φιλοσοφιών…
  Ά. Εμμανουηλίδου
  Κείμενο

 6. Σωστοί Άνδρες. Μια Ανάλυση των Ανδρικών Ταυτοτήτων στο Φως της Θεωρίας του Bourdieu
  Τ. Ζήσης
  Κείμενο

 7. Βιβλιοκριτική: Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο – Οικοσυστημική προσέγγιση, A. Molnar, B. Lindquist
  Τ. Ζήσης
  Κείμενο

 8. Αφορισμοί
  Α. Τσάφος
  Κείμενο

 

 

Keywords:H. Stierlin, Οικογενειακή Θεραπεία, Ε. Μουρελή, Αυτοποίηση, Βιολογίας, Αγάπη, L. Omnis, Χρόνος, Άτομο, Οικογένεια, Ψυχογενής Ανορεξία, Α. Ανδρουτσοπούλου, Αναγνώριση, Εσωτερικές Φωνές, Διάλογος, Α. Εμμανουηλίδου, Κυκλική Ερωτηματοθεσία, Έρευνα Δράσης, Τ. Ζήσης, Άνδρες. Ανδρικές Ταυτότητες, Bourdieu, Τ. Ζήσης, Βιβλιοκριτική, A. Molnar, B. Lindquist, ‘Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο. Οικοσυστημική προσέγγιση’, Α. Τσάφος, Αφορισμοί