Τεύχος 22

Δεκέμβριος 2012


Σχόλιο της Συντακτικής Επιτροπής του Τεύχους 22


 1. Θεραπεία Ανθρωπίνων Συστημάτων. Υπάρχει ισοδυναμία σύνθεσης;
  Ν. Παρίτσης
  Κείμενο

 2. Για την Αναστοχαστική Πράξη
  Δ. Κωτσάκης
  Κείμενο

 3. Κυβερνητική Κυκλικότητα στη Διδασκαλία και τη Μάθηση
  J. Murray
  Κείμενο

 4. Ανάπτυξη ενός Πολυεπίπεδου - Πολυεστιακού Εκπαιδευτικού Προγράμματος
  Ι. Σιγάλας, Θ. Τρακάκη, Μ. Αλιφραγκή, Δ. Καραγιάννης
  Κείμενο

 5. Αφηγήσεις και Ερωτήματα για το «Μακροχώρι»
  Ε. Αγαθαγγελίδου
  Κείμενο

 6. Ευρωπαϊκό Θερινό Σχολείο για την Οικογενειακή Θεραπεία: Μια συνέχεια σε έναν ατελεύτητο διάλογο
  Δ. Φιλοκώστας
  Κείμενο

 7. Εις Μνήμην... Peggy Penn
  Τ. Ζήσης
  Κείμενο

 8. Βιβλιοπαρουσίαση: Lynn Hoffman - Τα θεμέλια της οικογενειακής θεραπείας (ΕΛΛ. έκδοση)
  Δ. Μπάσογλου
  Κείμενο

 

 

Keywords:Ν. Παρίτσης, Θεραπεία, Ανθρώπινα Συστήματα, Δ. Κωτσάκης, Αναστοχαστική Πράξη, J. Murray, Κυβερνητική, Κυκλικότητα. Διδασκαλία, Μάθηση, Ι. Σιγάλας, Θ. Τρακάκη, Μ. Αλιφραγκή, Δ. Καραγιάννης, Πολυεπίπεδο, Πολυεστιακό, Εκπαιδευτικό, Πρόγραμμα, Ε. Αγαθαγγελίδου, Αφηγήσεις, Ερωτήματα, Μακροχώρι, Δ. Φιλοκώστας, Ευρωπαϊκό, Θερινό Σχολείο, Οικογενειακή Θεραπεία, διάλογος, Τ. Ζήσης, Εις Μνήμην, Peggy Penn, Δ. Μπάσογλου, Βιβλιοπαρουσίαση, Lynn Hoffman - Τα θεμέλια της οικογενειακής θεραπείας (ΕΛΛ. έκδ)