Τεύχος 2

Δεκέμβριος 2002


Σχόλιο της Συντακτικής Επιτροπής του Τεύχους 2


 1. Εγκώμιο της ειρωνείας: Σωκράτης, Kierkegaard, Nietzsche, Bateson
  A. Retzer
  Κείμενο

 2. Οι Συστημικές Θεωρίες και οι Συστημικές "Θεραπείες" Εκτεθειμένες στα Παράδοξα της Εποχής
  Θ. Σφήκας
  Κείμενο

 3. Αφήγηση για μια Αλλαγή στον Χώρο της Συστημικής Σκέψης
  Ι. Σαββίδου
  Κείμενο

 4. Η Κρυφή Συστημική (;) Γοητεία του Κοινωνικού Κονστρουξιονισμού
  Ε. Τσέλιου
  Κείμενο

 5. Ψυχοθεραπεία Με ή Χωρίς Οικογένεια: Διαδικασία και Κατασκευή
  Φ. Τριανταφύλλου
  Κείμενο

 6. Μία Συστημική Προσέγγιση Κρίσεων Ζευγαριών
  Β. Ιωαννίδου
  Κείμενο

 7. Η Ανάλυση Λόγου στη Διερεύνηση μιας Συστημικής Θεραπείας
  Ε. Αυδή
  Κείμενο

 8. Εις Μνήμην: H-G. Gadamer
  Τ. Ζήσης
  Κείμενο

 9. Εις Μνήμην: H. von Foerster
  Φ. Τριανταφύλλου
  Κείμενο

 10. Βιβλιοκριτική: Κορεσμένος Εαυτός, K. Gergen
  Τ. Ζήσης
  Κείμενο

 

 

Keywords:A. Retzer, Ειρωνεία, Σωκράτης, Kierkegaard, Nietzsche, Bateson, Θ. Σφήκας, Συστημικές, Θεωρίες, Θεραπείες, Παράδοξα, άτομο, σύστημα, Ι. Σαββίδου, Αφήγηση, Συστημική, Σκέψη, Ε. Τσέλιου, Συστημική, Γοητεία, Κοινωνικός, Κονστρουξιονισμός, Φ. Τριανταφύλλου, Ψυχοθεραπεία, Οικογένεια, Διαδικασία, Κατασκευή, Β. Ιωαννίδου, Συστημική, Κρίσεις, Ζευγάρια, Ε. Αυδή, Ανάλυση Λόγου, Διερεύνηση, Συστημική Θεραπεία, Τ. Ζήση, Εις Μνήμην, H. G. Gadamer, Φ. Τριανταφύλλου, H. von Foerster, μη-απαντήσιμες ερωτήσεις, επινοη, υνα Δράσης. υ, άει Τώρα;" Η . W.Th., Falily Therapy, Therapy, psychoanalysis, behavioural, systemic