Τεύχος 19

Ιούνιος 2011


Σχόλιο της Συντακτικής Επιτροπής του Τεύχους 19

 

Σχόλιο της Προσκεκλημένης Συντακτικής Επιτροπής του Τεύχους 19

 


 1. Πρόσωπα: Σημεία Συμπύκνωσης σε μια Θάλασσα Ζωντανών Αλληλεπιδράσεων
  J. Shotter
  Κείμενο

 2. «Πρόσωπα: Σημεία Συμπύκνωσης σε μια Θάλασσα Ζωντανών Αλληλεπιδράσεων»: Σχόλιο
  Φ. Τριανταφύλλου
  Κείμενο

 3. Συνθετικοί Διάλογοι Αναγνώρισης
  Α. Προκοπίου, Μ. Ντιγριντάκη
  Κείμενο

 4. Διαγενεακή Μετάδοση του Τραύματος: Ψυχοδυναμικές Έννοιες σε Συστημικό Πλαίσιο
  Β. Πομίνι
  Κείμενο

 5. Αυτοποίηση και Αυτοπραγμάτωση: Παράλληλοι ανάμεσα σε Συστημική και Ψυχαναλυτική Θεωρία και Πρακτική
  E. Lapponi
  Κείμενο

 6. Διαφοροποίηση και Τρίγωνα στην Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία
  Μ. Τζοβενή, Β. Πομίνι, Βλ. Τομαράς
  Κείμενο

 7. «Διαφοροποίηση και Τρίγωνα στην Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία»: Σχόλιο
  Κ. Χαραλαμπάκη
  Κείμενο

 8. Η Αντίσταση στη Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία
  Β. Γιωτσίδη, Κ. Μπούσουλας, Α. Σταλίκας
  Κείμενο

 9. «Η Αντίσταση στην Οικογενειακή Θεραπεία»: Είναι Χρήσιμη η Έννοια της Αντίστασης; Σχόλιο
  Α. Προκοπίου
  Κείμενο

 10. Η Ονοματοδοσία και η Χρήση της στη Θεραπεία Οικογένειας
  Κ. Χαραλαμπάκη
  Κείμενο

 11. Ψυχοδυναμική Θεραπεία Παιδιού και Συστημική Θεραπεία Οικογένειας: μια Ιταλική Εμπειρία Συνεξέλιξης σε ένα Πλαίσιο «Πρώτης Γραμμής»
  I. Ursini
  Κείμενο

 12. Για τον Πέτρο
  Β. Πομίνι
  Κείμενο

 13. Οικογενειακή Συστημική Συμβουλευτική στα Πλαίσια της Διασυνδετικής Ψυχιατρικής
  Π. Ηλιάκης
  Κείμενο

 

 

Keywords:J. Shotter, Πρόσωπα, Ζωντανές Αλληλεπιδράσεις, Φ. Τριανταφύλλου, Σχόλιο, J. Shotter, Πρόσωπα, Α. Προκοπίου, Μ. Ντιγριντάκη, Συνθετικοί, Διάλογοι, Αναγνώρισης, Β. Πομίνι, Διαγενεακή, Μεταβίβαση, Τραύμα, Ψυχαναλυτικές, Έννοιες, Συστημικό Πλαίσιο, E. Lapponi, Αυτοποίηση, Αυτοπραγμάτωση, Συστημική, Ψυχαναλυτική Θεωρία, Πρακτική, Μ. Τζοβενή, Β. Πομίνι, Β. Τομαράς, Διαφοροποίηση, Τρίγωνα, Οικογενειακή, Ψυχοθεραπεία, Κ. Χαραλαμπάκη, Σχόλιο, Διαφοροποίηση, Τρίγωνα, Β. Γιωτσίδη, Κ. Μπούσουλας, Α. Σταλίκας, Αντίσταση, Οικογενειακή Θεραπεία, Α. Προκοπίου, Σχόλιο, Αντίσταση, Οικογενειακή Θεραπεία, Κ. Χαραλαμπάκη, Ονοματοδοσία, Θεραπεία Οικογένειας, I. Ursini, Ψυχοδυναμική, Θεραπεία, Παιδί, Συστημική, Θεραπεία, Οικογένεια, Β. Πομίνι, Αφιέρωμα, Πέτρος Ηλιάκης