Τεύχος 13

Ιούνιος 2008


Σχόλιο της Συντακτικής Επιτροπής του Τεύχους 13


 1. Η Ταυτότητα της Ψυχιατρικής υπό Διαρκή Κατασκευή
  Θ. Σφήκας
  Κείμενο

 2. Κυβερνητική του Bateson: Η Βάση της Βραχείας Θεραπείας του MRI
  W. Ray
  Κείμενο

 3. Η Χρήση του Γενεογράμματος στην Ποιοτική και Κοινωνική Έρευνα. Η Γενεογραμματική Αφήγηση
  Γ. Γιαννούσης
  Κείμενο

 4. Συμφιλίωση και Ψυχοθεραπεία
  Μ. Πλατάκη
  Κείμενο

 5. Η Ανασυνθεμένη Οικογένεια: μια Προσπάθεια Κατανόησης
  Ε. Μανώλα
  Κείμενο

 6. Από το Διαχωριστικό "ή" στο Συνθετικό "και" - Μελέτη Περίπτωσης
  Γ. Κολλιοπούλου
  Κείμενο

 7. Εις Μνήμην: M. White
  Φ. Τριανταφύλλου
  Κείμενο

 8. Εις Μνήμην: «Καλωσορίζοντας» τον M. White
  Δ. Γιβροπούλου
  Κείμενο

 9. Η Εξωτερίκευση του Προβλήματος και η Ανασυγγραφή της Ζωής των Σχέσεων
  M. White
  Κείμενο

 10. Ανταπόκριση από το Λονδίνο. Ψυχοθεραπεία και Απελευθέρωση
  Ε. Μουρελή
  Κείμενο

 11. Βιβλιοκριτική: Η Συστημική Θεραπεία της Σχολής του Μιλάνου. Συζητήσεις για τη θεωρία και την πρακτική, L. Boscolo, G. Cecchin, L. Hoffman, P. Penn
  Δ. Μπάσογλου
  Κείμενο

 12. Βιβλιοκριτική: Εγχειρίδιο της συστημικής θεραπείας και συμβουλευτικής, A. von Schlippe, J. Schweitzer
  Τ. Ζήσης
  Κείμενο

 13. Βιβλιοκριτική: Η ομαδική ανάλυση μετά τον S.H. Foulkes. Ας (ξανά) μιλήσουμε σοβαρά για την ομάδα, Fahrad Dalal
  Ε. Μουρελή
  Κείμενο

 

 

Keywords:Θ. Σφήκας, Ταυτότητα, Ψυχιατρική, Κατασκευή, W. Ray, Κυβερνητική, G. Bateson, Βραχεία-Θεραπείας, MRI, Γ. Γιαννούσης, Γενεόγραμμα, Ποιοτική, Κοινωνική, Έρευνα, Αφήγηση, Μ. Πλατάκη, Συμφιλίωση, Ψυχοθεραπεία, Ε. Μανώλα, Ανασυνθεμένη-Οικογένεια, Γ. Κολλιοπούλου, Διαχωριστικό-«ή», Συνθετικό «και», κλινικό-περιστατικό, Εις Μνήμην, M. White, Φ. Τριανταφύλλου, Δ. Γιβροπούλου, M. White, Εξωτερίκευση, πρόβλημα, Ανασυγγραφή, Ε. Μουρελή, Ανταπόκριση, Λονδίνο, Ψυχοθεραπεία, Απελευθέρωση, Δ. Μπάσογλου – Βιβλιοκριτική, L. Boscolo, G. Cecchin, L. Hoffman, P. Penn, Συστημική, Θεραπεία, Σχολή, Μιλάνο, Τ. Ζήσης, Βιβλιοκριτική, A. von Schlippe, J. Schweitzer, Εγχειρίδιο, συστημικη, θεραπεία, συμβουλευτική, Ε. Μουρελή, Βιβλιοκριτική, F. Dalal, ομαδική-ανάλυση, S. H. Foulkes