Τεύχος 12

Δεκέμβριος 2007


Σχόλιο της Συντακτικής Επιτροπής του Τεύχους 12


 1. Πώς να Κατανοούμε και να Προσεγγίζουμε τη Σημασία της Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης
  P. Jensen
  Κείμενο

 2. Η ομάδα εκπαιδευομένων ως σύστημα που "αυτο-οργανώνεται"
  P. Bertrando
  Κείμενο

 3. Διαφορετικά Επίπεδα Προσωπικής Ανάπτυξης του Θεραπευτή: Η Χρησιμότητα μιας Αναλογικής Γλώσσας
  L. Onnis, P. Mari & B. Menenti
  Κείμενο

 4. "Κάτι Περισσότερο... Κάτι Λιγότερο". Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη ως μέρος της Κοινωνικής Διεργασίας
  Κ. Χαραλαμπάκη
  Κείμενο

 5. Η Διδασκαλία μέσω Ερωτήσεων στην Εκπαίδευση Οικογενειακών Θεραπευτών
  L. Mastropaolo
  Κείμενο

 6. Εξελικτικοί Παράγοντες στην Εκπαίδευση στην Οικογενειακή Θεραπεία
  A. Chouhy
  Κείμενο

 7. Εκπαιδευτικό Μοντέλο: το "Θερμοκήπιο της Φυλής". Χρησιμοποιώντας το Μονόδρομο Καθρέφτη
  H. Ayal & S. Ivanir
  Κείμενο

 8. Η Εκπαίδευση των Οικογενειακών Θεραπευτών και το Γενεόγραμμα «Τοπίου»
  j. Pluymaekers & C. Neve-Hanquet
  Κείμενο

 9. Βιβλιοκριτική: Τάξη μέσα από το Χάος. Ο νέος διάλογος του Ανθρώπου με τη Φύση, I. Prigogine, I. Stengers
  Κ. Παπαϊωάννου
  Κείμενο

 

 

Keywords:P. Jensen, Προσωπική, Επαγγελματική Ανάπτυξη, P. Bertrando, εκπαιδευόμενοι, ομάδα, σύστημα, αυτο-οργάνωση, L. Onnis, P. Mari, B. Menenti, Επίπεδα, Προσωπική Ανάπτυξη, Αναλογική Γλώσσα, Κ. Χαραλαμπάκη, Προσωπική, Επαγγελματική, Ανάπτυξη, Κοινωνική, Διεργασία, J. Pluymaekers, C. Neve-Hanquet, Εκπαίδευση, Οικογενειακοί-Θεραπευτές, Γενεόγραμμα-Τοπίου, L. Mastropaolo, Διδασκαλία, Ερωτήσεις, Εκπαίδευση-Οικογενειακών-Θεραπευτών Chouhy, Εξελικτικοί, Παράγοντες, Εκπαίδευση, H. Ayal, S. Ivanir, Εκπαιδευτικό, Μοντέλο, Φυλή, Μονόδρομος, Καθρέφτης, Κ. Παπαϊωάννου, Βιβλιοκριτική, I. Prigogine, I. Stengers, Τάξη, Χάος